28 січня 2014

Змінено формуляр заяви до Європейського Суду з прав людини

         Повідомляємо, що з 01.01.2014 року набрала чинності нова редакція Правила 47 (Зміст індивідуальної заяви) Регламенту Європейського суду з прав людини, яким визначено нові вимоги до індивідуальної заяви, що подається до Європейського суду з прав людини.

         Відповідно до положень зазначеного правила заява, відповідно до статті 34 Конвенції, подається на бланку, наданому Секретаріатом, якщо Суд не вирішить інакше.

         Заява повинна містити всю інформацію, яка вимагається у відповідних частинах формуляру.

         В ній мають бути зазначені:

         - ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника і, якщо заявник є юридичною особою, повна назва, дата створення чи реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за наявності) та офіційна адреса;

         - якщо у заявника є представник, його ім’я, рід занять, адреса, номери телефону і факсу та електронна адреса;

         - найменування Договірної Сторони або Сторін, проти яких подається заява;

         - стислий і розбірливий виклад фактів;

         - стислий і розбірливий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів;

         - стислий виклад інформації про дотримання заявником умов прийнятності, викладених у статті 35 § 1 Конвенції.

         Інформація, вказана вище і викладена у відповідній частині формуляру, має бути достатньою для того, щоб Суд міг визначити суть та обсяг заяви, не звертаючись до інших документів;

         Проте, заявник може доповнити цю інформацію у вигляді додатків до формуляру з викладом подробиць щодо фактів, стверджуваних порушень Конвенції та відповідних аргументів. Ця інформація повинна бути викладена не більше, ніж на 20-ти сторінках.

         Формуляр повинен бути підписаний заявником чи його представником.   

         До нього слід додати:

         - копії документів щодо судових та інших рішень чи заходів, на які скаржиться заявник;

         - копії документів та рішень, які показують, що заявник використав усі внутрішні засоби правового захисту, а також дотримався терміну, вказаного у статті 35 § 1 Конвенції;

         - за наявності, копії документів стосовно будь-якої іншої процедури міжнародного розслідування чи врегулювання, які мають відношення до справи;

         - якщо у заявника є представник, оригінал довіреності, підписаний заявником.

         Документи, які додаються на підтримку заяви, повинні бути надані в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.

         Заявники, які не бажають оприлюднення перед громадськістю даних про свою особу, мають це зазначити і також викласти підстави, які б виправдовували такий відступ від загального правила про вільний доступ громадськості до інформації щодо провадження в Суді. Суд може задовольнити запит про анонімність або надати її з власної ініціативи.

         Таким чином, особи, які бажають подати заяву до Європейського суду з прав людини, починаючи з 01.01.2014 року мають заповнювати новий (чинний) формуляр заяви.

         Практичні поради та рекомендації щодо заповнення формуляра заяви містяться в Нотатці для заповнення формуляру заяви.

 

         За інформацією, розміщеною на сайті Європейського Суду з прав людини станом на 28.01.2014 року

 

         Департамент правового захисту апарату ФПУ

[ Детальніше... ]