травня 2015

28 травня 2015

Щодо порядку подання профспілками відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

26.05.2015 року набув чинності Закон України № 475-VIII від 21.05.2015 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».

 

         Закон передбачає продовження на чотири місяці строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25.11.2014 року.

         Крім того, положеннями Закону передбачається внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» відповідно до яких у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) юридична особа, подаються відомості про його відсутність».

         Одночасно внесено зміни і до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», згідно з якими від обов’язку подання державному реєстратору відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) звільнені, зокрема, юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи вважатимуться бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

         Виходячи з викладеного, профспілки їх організації та об'єднання, до складу засновників (учасників) яких входять виключно фізичні особи - члени профспілки не подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а профспілкові організації у складі засновників яких зазначені інші юридичні особи подають державному реєстратору відомості про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера), оскільки засновниками таких юридичних осіб у свою чергу є також фізичні особи - члени профспілки.

         Інформацію про склад засновників юридичної особи можна отримати за допомогою сервісу безкоштовного запиту відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеного за адресою: usr.minjust.gov.ua

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ

 

 

[ Детальніше... ]

Про обо'вязок подання юридичними особами, які створені та діють на підставі положнь Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" державному реєстратору відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

     26.05.2015 року набув чинності Закон України № 475-VIII від 21.05.2015 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».

     Закон передбачає продовження на чотири місяці строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25.11.2014 року.

         Крім того, положеннями Закону передбачається внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» відповідно до яких у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) юридична особа, подаються відомості про його відсутність».

         Одночасно внесено зміни і до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», згідно з якими від обов’язку подання державному реєстратору відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) звільнені, зокрема, юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи вважатимуться бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

         Виходячи з викладеного, профспілки їх організації та об'єднання, до складу засновників (учасників) яких входять виключно фізичні особи - члени профспілки не подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а профспілкові організації у складі засновників яких зазначені інші юридичні особи подають державному реєстратору відомості про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера), оскільки засновниками таких юридичних осіб у свою чергу є також фізичні особи - члени профспілки.

         Інформацію про склад засновників юридичної особи можна отримати за допомогою сервісу безкоштовного запиту відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеного за адресою: usr.minjust.gov.ua

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ

 

Інформація станом на 27.05.2015 р.

[ Детальніше... ]

12 травня 2015

Про обов’язок роботодавця запропонувати працівникові, якого попереджено про майбутнє вивільнення, іншу роботу на підприємстві, в установі, організації

         Однією з гарантій забезпечення права громадян на працю є передбачений у статті 5-1 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

         Згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

         При цьому, відповідно до частини 2 статті 40 КЗпП України звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

         Положеннями статті 49-2 КЗпП України визначено, що про наступне вивільнення працівників мають персонально попередити не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці працівникові пропонується інша робота на тому ж підприємстві, в установі, організації.

         З цього приводу слід зазначити, що згідно з пунктом 33 Правових позиції, висловлених судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в зв'язку з аналізом причин перегляду судових рішень у цивільних справах у 1996 році від 01.12.1997 року при вирішенні питання про те, чи мав змогу роботодавець виконати вимоги ст. 49-2 КЗпП України про надання роботи працівникові, який вивільняється в зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, суд виходить з того, що за змістом цієї норми працівнику має бути запропонована наявна робота за відповідною професією чи спеціальністю і лише при відсутності такої роботи - інша наявна робота.

         Аналогічних правових висновків дійшла також Судова палата у цивільних та адміністративних справах Верховного Суду України у рішенні від 01.04.2015 р. по справі № 6-40цс15 про поновлення на роботі, виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди.

         У наведеному судовому рішенні зазначено, що власник є таким, що належно виконав вимоги частини другої статті 40, частини третьої статті 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

         При цьому роботодавець зобов’язаний запропонувати всі вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, які існують на цьому підприємстві, незалежно від того, в якому структурному підрозділі працівник, який вивільнюється, працював.

         Оскільки обов’язок по працевлаштуванню працівника покладається на власника з дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору, за змістом частини третьої статті 49-2  КЗпП України роботодавець є таким, що виконав цей обов’язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з’явилися на підприємстві протягом цього періоду і які існували на день звільнення.

         Вжиття роботодавцем заходів для працевлаштування працівника на іншому підприємстві чи після розірвання з працівником трудового договору  відповідно до вимог частини другої статті 40, частини третьої статті 49-2  КЗпП України не є обов’язком роботодавця.

         Пропонуємо врахувати зазначені акти судової практики та висновки, що містяться у них під час здійснення правороз’яснювальної та правозахисної роботи.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ

 

12.05.2015

[ Детальніше... ]