Про судову практику оскарження рішень, дій бездіяльності державних виконавців, інших посадових осіб державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах

         21.12.2012 р. на засіданні пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ було обговорено узагальнення судової практики розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби.

         За підсумками обговорення головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим був направлений лист від 28.01.2013 р. № 24-152/0/4-13 про наступне.

         1. При розгляді справ за скаргами на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби (далі - ДВС) суди мають керуватися положеннями статей 40, 55, 56 Конституції України; статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародними договорами; Цивільним процесуальним кодексом України (далі - ЦПК); розділом XIV Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК); Кодексом адміністративного судочинства України (далі - КАС); пунктом 10 частини другої статті 16, статтями 1166, 1167, 1174 Цивільного кодексу України (далі - ЦК); статтями 187, 189, 194 - 197 Сімейного кодексу України; законами України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про звернення громадян», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»; статтями 41 - 47 Закону України «Про іпотеку»; Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5; Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, іншими нормативно-правовими актами, які врегульовують ці питання.

         «…»

         3. Гарантією прав фізичних і юридичних осіб у виконавчому провадженні є можливість оскарження дій або бездіяльності державних виконавців.

         Оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби має відбуватися згідно зі статтею 13 Закону України «Про державну виконавчу службу», частиною третьою статті 6, частиною першою статті 12, статтею 82 Закону України «Про виконавче провадження».

         «…»

         Залежно від особи заявника оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби може здійснюватися в адміністративному та/або судовому порядку.

         Відповідно до частини першої статті 82 Закону України «Про виконавче прова