Про судову практику розгляду спорів, що стосуються стягнення утриманих, але не перерахованих профспілковій організації членських внесків.

         Заборгованість із сплати професійним спілкам членських внесків, утриманих із заробітної плати працівників є досить поширеним явищем.

         Відповідно до статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

       Таким чином, у випадку виникнення заборгованості із сплати членських внесків у профспілкової організації виникає право на судовий захист порушених майнових прав.

      Проте, до останнього часу в органах судової влади не було єдиного підходу до визначення підвідомчості зазначеної категорії справ з огляду на вид правовідносин та суб’єктий склад учасників таких спорів.

       Постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» дане питання було врегульовано.

        Пунктом 12 наведеної постанови визначено, що оскільки ці вимоги спрямовані на захист трудових прав працівників, виникають із трудових правовідносин, то вони підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, незалежно від того, що сторонами у справі є юридичні особи.

         В такому ж порядку мають розглядатися справи, що виникають із правовідносин, передбачених статтею 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також колективні трудові спори, передбачені статтями 23 і 25 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

        Департамент правового захисту апарату ФПУ