Єдиний державний реєстр судових рішень – банк судової практики

     Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» (далі – Закон) в України створений та діє Єдиний державний реєстр судових рішень.

     Згідно зі статтею 3 Закону Єдиний державний реєстр судових рішень (далі - Реєстр) – це автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

     Внесенню до Реєстру підлягають судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих суді, перелік яких затверджено Радою суддів України та погоджено з Державною судовою адміністрацією, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею, ухвал слідчих суддів, постановлених під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, судових рішень у справах про усиновлення (пункт 2 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. № 740).

     Поняття судового рішення включає вирок, рішення, постанову, наказ, ухвалу, окрему ухвала суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальному провадженні, у цивільних, господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції, у справах про адміністративні правопорушення.

     Статтею 5 Закону визначено, що судові рішення  можуть  офіційно  опубліковуватися в скороченому обсязі, якщо це виправдано метою видання.

     Доступ користувачів до електронних копій судових рішень здійснюється безоплатно цілодобово через офіційний веб-портал Державної судової адміністрації "Судова влада України". Загальний доступ до судових рішень, внесених до Реєстру, має кожна фізична або юридична особа.

     Користувачам  Реєстру  надається  можливість  пошуку, перегляду, роздрукування електронних  копій  судових  рішень, копіювання їх текстів у цілому або частин відповідно до режиму доступу до судових рішень, внесених до Реєстру.

     У текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади або офіційне опублікування, не можуть бути розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.

     А тому, адміністратор Реєстру перед оприлюдненням тексту судового рішення для загального доступу опрацьовує текст електронної копії судового рішення з метою запобігання ідентифікації  фізичної  особи  і  розголошенню відомостей, що не можуть бути відкриті для загального доступу.

     У разі виправлення відповідно до процесуального закону помилок, допущених у судовому рішенні, до Реєстру додатково вноситься електронна копія судового рішення  з  відповідними змінами.

     На сьогоднішній день Реєстр налічує понад 38 млн. електронних документів.

     А тому досить актуальним є питання пошуку серед усього масиву судових рішень необхідних актів судової практики.

     Пошук у Реєстрі умовно можна розділити на два основних способи.

     Перший – це пошук інформації по конкретній справі за відомими реквізитами (номер справи, дата ухвалення (постановлення) судового рішення, найменування сторони – юридичної особи) та другий – тематичний пошук судової практики за ключовими словами, (словосполученням, фразою, нормою законодавства), формою судочинства, формою судового рішення, прізвищем та ініціалами судді, найменуванням суду, статусом сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа, державний орган, підприємство, установа, організація тощо).

     Саме останній спосіб є найбільш поширеним та застосовується юристами в повсякденній роботі, оскільки він дозволяє знаходити тематичні судові рішення і робити на їх основі практичні висновки у конкретній справі.

     Для полегшення такої роботи наведемо декілька правил пошуку у Реєстрі, які значно оптимізують результати пошуку.

     1. Пошук за точним словосполученням, фразою.

     Він здійснюється за допомогою подвійних лапок («»). Для пошуку рішення що містить конкретні фразу або слово, необхідно взяти його в лапки.    У такому випадку результати пошуку міститимуть пошуковий запит вигляді, в зазначеному вигляді.

     2. Пошук за неповним (неточним) номером справи.

     Якщо точний номер справи з'ясувати неможливо, замість невідомого символу в полі «Справа №» Реєстру можна поставити знак питання (?).

     3. Пошук за частиною (коренем) слова.

     Здійснюється за допомогою проставляння зірочки (*) після написання частини слова. При цьому перед зірочкою повинно бути не менше трьох символів.

     4. Пошук одного з декількох пошукових слів.

     Здійснюється за допомогою логічного оператора «OR» (прописними літерами). У результатах пошуку будуть виведені документи, які містять одне з ключових слів, словосполучень.

     5. Пошук за декількома пошуковими запитами.

     Здійснюється за допомогою логічного оператора «AND» (прописними літерами). Цей спосіб доцільно використовувати у разі якщо пошук здійснюється не за окремими словами, а за фразам. За результатами такого пошуку буде сформований список документів, які одночасно включають всі ключові фрази.

     6. Пошук за виключенням окремих слів.

     З метою виключення з результатів пошуку окремих словосполучень, фраз (не менше двох слів), між пошуковими запитами необхідно поставити логічний оператор «NOT». У такому разі всі слова, які були вказані перед логічним оператором, будуть враховані при пошуку, а всі, що після, ні. Може бути використаний за наявності не менше двох пошукових слів.

     7. Пошук з обов’язковим включенням потрібного слова.

     Для того, щоб результати пошуку обов’язково включали рішення які містять у тексті точне визначення, перед кожним ключовим словом необхідно поставити плюс «+».

     8. Пошук з обов’язковим виключенням непотрібного слова.

     Для того щоб результат пошуку в Реєстрі не містив непотрібного слова, перед таким словом необхідно поставити мінус «-».

     9. Комбінований пошук.

     Дозволяє поєднувати різні способи пошуку, перелічені вище за допомогою зазначення окремого способу пошуку у дужках. Приклад: вирішення трудового спору AND (поновлення OR стягнення).

 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ

 

Інформація станом на 20.06.2014